Britten hebben gemiddeld hogere lonen dan andere immigranten

Immigranten in nederland
In Nederland woonden op 1 januari 2016 ruim 46 duizend Britten. Deze Britten van de eerste generatie wonen voornamelijk in de Randstad en hebben hoge lonen in vergelijking met andere immigranten. Dat meldt CBS.

In de afgelopen twee decennia kwamen er  ieder jaar meer geboren Britten uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland dan er vertrokken. In 2015 vestigden zich voor het eerst sinds 2001 weer meer dan 4 duizend geboren Britten uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland. Dat zijn er bijna twee maal zo veel als er naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken.

Aantal Britse immigranten nam af

De immigratie van geboren Britten naar Nederland viel na 2001 sterk terug en was vier jaar later bijna gehalveerd.  Pas in 2005 trok dat aantal weer aan. Deze dip in de immigratie van Britten uit het Verenigd Koninkrijk viel samen met de daling van het aantal banen in Nederland en met de afname van de totale immigratie. Na het uitbreken van de financiële crisis eind 2008 was er weer een kortstondige afname van de immigratie uit het Verenigd Koninkrijk, maar die was veel geringer. De jaarlijkse emigratie van Britten naar het Verenigd Koninkrijk fluctueert veel minder sterk.

Veel Britten hebben Nederlandse partner

De meeste eerste generatie Britten in Nederland zijn in de werkzame leeftijd, vooral tussen de 40 en 55 jaar. Ook wonen Britten relatief vaak samen met een partner, met of zonder kinderen. Meer dan de helft van de samenwonende Britse mannen en vrouwen heeft een Nederlandse partner.

Britten hebben hogere lonen in goedverdienende sectoren

Ruim de helft van de ruim 19 duizend Britse werknemers in Nederland verdiende in 2013 meer dan 3000 euro per maand. Bijna 40 procent verdiende meer dan 4000 euro. Daarmee komen de Britten aanmerkelijk vaker voor in de hoogste loongroepen dan werknemers uit de buurlanden Duitsland en België en uit de gehele EU.

Britten in Nederland werken  net als veel andere immigranten in de handel en de zakelijke dienstverlening, maar ze werken vaker dan Nederlanders en immigranten uit andere landen in de financiële dienstverlening en de informatie- en communicatiesector. In deze sectoren liggen de lonen hoger dan gemiddeld. Ook binnen deze sectoren verdienen de Britse werknemers meer dan hun collega’s.

Buitenlandse werknemer

Veel Britten wonen in rijke gemeenten in de Randstad

De eerste generatie Britten in Nederland concentreren zich in de Randstad en opvallend vaak in gemeenten waar veel mensen met hoge inkomens wonen. Zo is een op de vijftig inwoners van Wassenaar in Groot-Brittannië geboren en wonen er veel Britten in het Gooi en rond Haarlem. In Amsterdam en Den Haag zijn de Britse gemeenschappen het grootst. In deze steden samen zijn ruim 11 duizend Britten gevestigd. De grootste Britse scholen zijn ook in de regio van Den Haag te vinden. Daarnaast wonen naar verhouding veel Britten in Maastricht, een stad met een internationaal georiënteerde universiteit.

Bron: CBS

Delen? Graag!Email this to someoneShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
favicon
Salarisblog
+ posts

Salarisblog is een online platform waar salaris en alles daarom heen centraal staat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER